T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Gümüşhane İl Sağlık Müdürlüğü Gümüşhane Devlet Hastanesi
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Gümüşhane İl Sağlık Müdürlüğü Gümüşhane Devlet Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Evde Sağlık Hizmetleri Kapsamında Verilen Sağlık Hizmetleri

Güncelleme Tarihi: 22/10/2019


 • Genel muayene hizmeti,
 • Tahlil tetkik ve takip hizmeti,
 • Yara bakımı ve pansumanı,
 • Sonda takılması ve değişiklikleri,
 • Gerekli durumlarda uzman hekim konsültasyonları,
 • İlaçların reçete edilmesindeki özel düzenlemeler saklı kalmak kaydıyla, reçete edilmesi ve süresi dolan raporlarının yenilenmesi
 • Tıbbi cihaz ve malzeme kullanımına ilişkin raporların çıkarılmasına yardımcı olunması,
 • Gerekli görülen hallerde hastanın ilgili sağlık kuruluşuna ve/veya sağlık kuruluşundan evine nakli,
 • Ağız ve diş sağlığı hizmetlerinin ev ortamında verilmesi,
 • İhtiyaç halinde psikolog, sosyal çalışmacı, fizyoterapist, diyetisyen ve benzeri destek hizmetlerinin sunulması,
 • Hastanın ve ailesinin evde bakım sürecinde üstlenebilecekleri görevler ile hastalık ve bakım süreçleri ile ilgili bilgilendirilmesi


 Tüm bu uygulamalar neler olduğu, nasıl yapılacağı ve varsa komplikasyonları hakkında gerekli bilgilendirmeler yapılarak verilmektedir.