T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Gümüşhane İl Sağlık Müdürlüğü Gümüşhane Devlet Hastanesi
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Gümüşhane İl Sağlık Müdürlüğü Gümüşhane Devlet Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Kalite Yönetim Birimi Faaliyetleri

Güncelleme Tarihi: 26/07/2019

 • Doküman yönetimi,
 • Kurumsal amaç ve hedeflere yönelik çalışmaların takibi,
 • Kalite göstergelerine yönelik süreçlerinin yönetimi,
 • Bölüm kalite sorumlularının çalışmalarının koordinasyonu,
 • Her ay yatan, ayaktan, acil hasta memnuniyet anketlerinin yapılması ve sisteme girişlerinin sağlanması.
 • Yılda bir çalışan memnuniyet anketlerinin yapılması,
 • Anket sonuçlarının değerlendirilmesi ve üst yönetime sunulması,
 • Bölüm hedeflerine yönelik analiz sonuçlarının değerlendirilmesi,
 • Öz değerlendirme sürecinin planlanması ve yönetimi,
 • Hastane verimlilik yerinde değerlendirme rehberi doğrultusunda standartların takibi,
 • Sağlıkta kalite standartlarının takibi,
 • Düzeltici önleyici faaliyet sürecinin yönetimi,
 • Güvenlik raporlama sistemine ilişkin süreçlerin yönetimi,
 • Risk yönetimine ilişkin süreçlerin takibi,
 • SKS kapsamında oluşturulan komitelerin organizasyonu ve yönetilmesi,
 • Hizmet sunumuna yönelik istatistiki bilgilerin değerlendirilmesi ve sonuçların üst yönetim ile paylaşılması
 • Kurumda uygulanacak olan projelerde, ilgili kriterler dahilinde katkı sağlamakla görevlidir.