Hasta Rehberi

Anlaşmalı Kurumlar

HASTANEMİZİN ANLAŞMALI OLDUĞU KURUMLAR

 • Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)
 • Bankalar (Banka mensubu olduğuna dair belge gerekli)
 • Odalar
 • Sosyal Güvenlik Kurumu İstisnai Hal (Acil Durumlarda)
 • Türk Silahlı Kuvvetleri Mensupları
 • TBMM Mensupları
 • Diğer Hastanelerden Gelen Sevkli Hastalar
 • Belediye ve Sığınma evi
 • Adalet Bakanlığı (Adli Vaka)
 • Turistin Sağlığı
 • Tutuklu ve Hükümlüler

01 Haziran 2022