Algoloji

Klinik Hakkında

v Bel ve bacak ağrıları

v Boyun ağrıları

v Baş ağrıları

v Sırt ağrıları

v Omuz-kol ağrıları

v Yüz ağrıları-nevraljiler

v Damar tıkanıklığına bağlı ağrılar

v Kanser ağrıları

v Nedeni belirlenemeyen ağrılar

Ağrı polikliniğinde akut ve kronik ağrılar tedavi edilmektedir. Bu amaçla intravenoz, intramüsküler, spinal ve epidural hasta kontrollü analjezi uygulanabilmektedir.Ayrıca, Ameliyatına karar verilen hastanın operasyon öncesi değerlendirilip bilgilendirilmesi, operasyon sürecinde uyutulması, kalp, akciger ve diğer hayatı organların fonksiyonlarının takip edilmesi ve ameliyat sonrası ağrının giderilmesi, Anestezi Kliniği tarafından takip edilmektedir.

21 Şubat 2022