Hasta ve Çalışan Odaklı Hizmetler Bölüm Kalite Sorumluları
24 Mayıs 2022

HASTA VE ÇALIŞAN ODAKLI HİZMETLER BÖLÜM KALİTE SORUMLULARI

Melek YILMAZ

Hasta Deneyimi

 

Gündoğan ŞAHİNÖZ

Hizmete Erişim

 

Gülcihan ASLAN

Gizem Betül ÇELİK

Sağlıklı Çalışma Yaşamı

 

Adem KARAHANOĞLU

Yaşam Sonu Hizmetler